Personuppspolicy

Ljust och rent vardagsrum

Dataskyddsförordning

För Kvalitet VERK AB är viktigt att den information du delar med förvaltas tryggt och säkert. Stor betydelse har även att vara tydligt med hur informationen hanteras och när ändring sker. Här kan du hitta hur vi hanterar dina personuppgifter. Vilka rättigheter har du som en kund och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Nya dataskyddsförordningen kom i kraft den 25 maj och ersätter den svenska Personuppgiftlagen (PUL). General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny lag som gäller i alla EU-länder och reglerar hur personuppgifter får användas.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig får behandla följande personuppgifter/företagsuppgifter i sina interna system: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer. Personuppgiftsansvarig med samtycke från kund har tillåtelse att skicka fakturor till e-postadress.

Publicering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig får publicera följande personuppgifter/företagsuppgifter i de kanaler som personuppgiftsansvarig har kontroll över (Skatteverket, personuppgiftsbiträdet): namn, adresser, personnummer, telefonnummer och e-postadresser.

Information om publicering

Personuppgiftsansvarig är inte skyldig att meddela personen när publicering av personuppgifter/företagsuppgifter sker.

Information om personuppgifter

Person har rätt till information om de personuppgifter/företagsuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen och hur dessa uppgifter behandlas. Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få denna information.

Rättelse och radering av personuppgifter

Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter/företagsuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter/företagsuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Återkallelse av samtycke

Person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Personen måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Person har möjlighet att lämna klagomål avseende personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) avseende personuppgiftsbehandling.

Någonting du funderar på? Skicka ett mail så svarar vi på dina frågor: martak@kvalitetverk.se, agness@kvalitetverk.se.

Kontakta oss idag

Varmt välkommen att kontakta oss för våra servicetjänster.

Vi skräddarsyr en lösning för dig. Ring eller maila oss idag!